Mosty

Most protetyczny jest materiałem, który pozwala na odtworzenie utraconego zęba, poprzez dopasowanie korony protetycznej na miejsce utraconego zęba. Most składa się z dwóch koron, które są filarami mostu, są one połączone z sąsiednimi zębami. Rozwiązanie mostu protetycznego może być wykorzystywane nawet przy trzech brakujących zębach w szczęce.

Rodzaje mostów protetycznych, można podzielić na dwie grupy, most porcelanowy, który jest najczęściej stosowanym mostem u pacjentów. Korona jest uzupełnieniem brakującego zęba i w przęśle połączona jest mostem protetycznym. Most jest wykonany z porcelany, złota i cyrkonu, nadaje on estetycznego wyglądu zębów.

Następnym rodzajem mostów jest most kompozytowy na włóknie szklanym. Jest to rodzaj mostu, wykonany z takiego samego materiału jak plomby dentystyczne, jednak jest on umocniony włóknem szklanym, który jest bardzo trwały. Ten rodzaj mostu przy zakładaniu nie wymaga żadnego szlifowania zębów filarowych w celu umieszczenia mostu. Tą metodą mostów kompozytowych uzupełnia się dwa lub jedne ząb, który został utracony.

Wykonanie i założenie mostu protetycznego to dwie lub trzy wizyty. Na pierwszej wizycie, lekarze dentysta sprawdza stan uzębienia pacjenta, warto pamiętać, że przy zakładaniu koron i mostów trzeba mieć zdrowe zęby, bez żadnych ubytków i infekcji. W czasie pierwszej wizyty korzeń zęba, który ma być uzupełniany jest prześwietlany i zaczyna się szlifowanie zębów. Pacjent jest wtedy poddany znieczuleniu miejscowemu. Po całym szlifowaniu zębów, lekarz stomatolog dobiera kolor uzębienia i odciska zęby.

Na drugiej wizycie następuje przymiarka mostu a na ostatniej usuwane są tymczasowe korony wraz mostem i zakładany jest nowy most protetyczny.

Wymagana jest podczas noszenia mostu nie tylko odpowiednia higiena jamy ustnej, ale także wizyty kontrolne.